เกี่ยวกับเรา

        "ศูนย์พัฒนาการเด็ก คิดดี้-เซนซี่ (Kiddi-SenSI Child Developmental Expert )"หรือเรียกเราสั้นๆว่า KISE 
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลายรูปแบบ โดยนักวิชาชีพเฉพาะทาง ทั้งนักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาการศึกษาและนักการศึกษาพิเศษ ในนาม ศูนย์กระตุ้น พัฒนาการเด็กพิเศษสมาร์ทคิดส์ ในปี พ.ศ.2549 และได้ดำเนินการมาพร้อมๆกับสะสมประสบการณ์ในด้านการดูแลเด็ก และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น" ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กสมาร์ทคิดส์ " ในปี 2550 ด้วยมุมมองใหม่ว่า "เด็กทุกคนที่เกิดมามีศักยภาพในการเรียนรู้เท่าๆกัน อยู่ที่ว่าใครจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้มากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน" และดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2560 
        ในปี 2561 นี้ทางศูนย์ฯได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โดยยังคงแนวคิดเดิมในด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก และมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะสามารถให้การกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งมีการขยายสถานที่ในการให้บริการใหม่ ใหญ่กว่าและเพรียบพร้อมมากกว่า มีงานบริการด้านวิชาการมากขึ้น ทั้งในด้านการให้บริการออนไลน์ การจัดประชุมสัมนาระดับนานาชาติ และอื่นๆตามโรดแมปที่วางไว้ ในนาม "ศูนย์พัฒนาการเด็กคิดดี้-เซนซี่ (KISE)"
        เราพร้อมที่จะให้ความรู้ในด้านพัฒนาการเด็ก และเทคนิคต่างๆในการกระตุ้นพัฒนาการพร้อมให้คำปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ สามารถติดตามและติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์ 02-1848549, 089-1222203
Line ID : iamsmartkids
Line @ : @kise (ติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆและความรู้ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ)
FB page : ศูนย์พัฒนาการเด็กคิดดี้-เซนซี่ (KISE)