ศูนย์พัฒนาการเด็ก คิดดี้-เซนซี่ : Kiddi-SenSI Child Developmental Expert (KISE)

     

คิดดี้-เซนซี่ หรือเรียกเราสั้นๆว่า KISE เป็นศูนย์พัฒนาการเด็ก ที่เน้นการเล่นผ่าน ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงานของระบบประสาทและสมอง ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมของเด็ก ของเด็กๆ      

     ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปีในด้านพัฒนาการเด็ก เราจึงมีเทคนิคเฉพาะของเราในการพัฒนาหรือแก้ไขพัฒนาการของเด็ก ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามวัยและเต็มศักยภาพ 

อีกทั้งยังได้รับการควบคุมดูแลจาก นักกิจกรรมบำบัด ที่จบเฉพาะทาง Ayres Sensory Integration (ASI)  

เลขที CLASI CASI # 1199  (HK/USA) เพียงไม่กี่คนในประเทศไทย 

จุดเด่นของ KISE คือ

การคัดสรรกิจกรรมการเล่นให้สนุก และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับน้องๆ แต่ละคน โดยบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านการพัฒนาเด็ก

พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของน้อง เช่น ปัญหาเรื่องการพูด ปัญหาเรื่องการปรับตัว ปัญหาที่บ้าน ที่โรงเรียน การเข้าสังคม ด้านวิชาการ ปัญหาสมาธิสั้น ฯลฯ ในบรรยากาศ อบอุ่น ดูแลแบบครอบครัว